Arxius

Projectes

…per votar: http://www.hondatuproyectonuestroproyecto.com/sumate_votar.php?id=234

Portem molt de temps somniant tirar endavant aquest projecte a nivell català (producció ecològica i local per a la biodiversitat), estudiant com fer-ho perquè sigui quelcom útil (per als productors i per impulsar realment la sobirania alimentària), treballant-hi moltes hores del nostre temps lliure.

Ara veiem la possibilitat de tirar-lo endavant, començant a nivell comarcal, amb aquest finançament (25.000€). Per això necessitem que molta gent ens doni el seu vot i demanem màxima difusió, abans del 31 d’octubre .
Més informació  de Llavors a grapats:
https://llavorsagrapats.wordpress.com/
Més informació  del projecte:

OBJECTIUS

Contribuir a difondre i a dinamitzar la producció i el consum de productes alimentaris locals i ecològics a les comarques catalanes del Vallès (en particular, del Vallès Occidental), comarques que durant dècades han patit una constant pèrdua de riquesa natural i de cultura agrícola, així com de la seva biodiversitat natural i conreada.

La producció ecològica té contrastats beneficis per a l’entorn a nivell de protecció de la biodiversitat, de la flora i la fauna i del paisatge; probablement també per a la salut dels consumidors, ja que no s’utilitzen pesticides de síntesi química (que contaminen l’aigua, els sòls i els aliments) sinó que, en general, la protecció contra les plagues es basa en la gestió de la biodiversitat a la finca i en la biodiversitat natural de l’entorn.

El consum de productes locals afavoreix el manteniment del teixit agrícola local, amb els avantatges mediambientals que comporta la presència de pagesos al territori, que possibiliten una millor gestió de l’entorn a nivell de biodiversitat, de paisatge, de protecció contra incendis, i de conservació de la cultura local (agrícola, de pasturatge, culinària, etc.)

Alhora, el consum de productes locals evita el transport dels aliments a grans distàncies (realitat derivada de la globalització i de la concentració a la cadena de distribució), pràctica que comporta una elevada despesa energètica insostenible, a més de la producció d’emissions de CO2 que contribueixen al canvi climàtic.

DESCRIPCIÓ

Es concretaran les següents accions per aconseguir els objectius plantejats:

1. Durant dos anys, organització d’un mercat itinerant per quatre ciutats del Vallès Occidental (Terrassa, Sabadell, Castellar del Vallès i Sentmenat) de maig a novembre (8 mesos en total). Cada cap de setmana del mes, el mercat visita una ciutat diferent de les quatre. L’organització d’aquest mercat té com a objectius principals la difusió dels avantatges de la producció i del consum de productes locals i ecològics, donar a conèixer als visitants dels mercats les diverses realitats i projectes de producció i d’elaboració ecològica de la seva comarca, i presentar l’eina web per facilitar la gestió de comandes regulars. Cada dia de mercat (un cop al mes per ciutat) serà una jornada de difusió amb xerrades, tallers, tasts de productes (especialment de varietats antigues recuperades i locals) i d’altres activitats.

2 . Execució d’una pàgina web que permetrà connectar de manera permanent els productors ecològics de la comarca, i de comarques circumdants, amb els visitants dels mercats i també amb d’altres consumidors potencials. La web està ja dissenyada – falta la seva execució – amb moltes possibilitats, entre les quals s’inclouen la connexió de productors en xarxes (fet que possibilitarà la previsió i organització de les produccions d’acord amb la demanda prevista, la gestió d’una eficiència en el transport, i l’intercanvi de productes), la facilitació de l’organització de grups de consumidors i de punts comunitaris de recollida de productes, i la difusió d’informació potenciant la promoció de la biodiversitat agrícola que s’està perdent (promovent les varietats locals recuperades i els productes de races autòctones d’animals).

3 . És ben sabut que a la producció agrícola (tant a la convencional com a l’ecològica) hi ha un escàs marge de benefici per als productors, i que és fonamental una xarxa de distribució local justa per als agricultors i ramaders. El nombre d’agricultors ha disminuït sense parar a Catalunya en les darreres dècades. És essencial ajudar a què s’instal·lin nous agricultors al territori. Per contribuir al Vallès a aquest objectiu i fer la proposta més coherent i completa, hi incloem l’acció de difondre i promocionar (entre els ajuntaments i també entre altres institucions i entitats de la comarca) algunes realitats pràctiques que funcionen en altres indrets, com són els bancs de terra i els projectes de custòdia del territori (ja sigui a nivell conceptual o d’assessorament tècnic, incloent la realització de contractes model en el territori).

4. Inversió inicial per a la creació d’una cooperativa que contribueixi a la distribució de productes locals i ecològics a la comarca, en la qual participin els mateixos agricultors i ramaders de la zona que vulguin distribuir els seus productes al Vallès Occidental a través de la gestió de comandes que possibilita la web, i amb la participació dels mateixos consumidors. La cooperativa necessitarà una furgoneta isotèrmica (o adaptada amb motor de fred) i un local amb cambra frigorífica

Llavors a Grapats us demanem un vot per un projecte agroecològic

Es tracta  de clicar a l’enllaç i dins a Súmate al Proyecto! Moltíssimes gràcies!!

Tu Proyecto Nuestro Proyecto
Tu proyecto ya está publicado en www.hondatuproyectonuestroproyecto.com/produccion_ecologica_y_local_para_la_biodiversidadRecuerda que los 10 proyectos más valorados hasta el 30/09/2012 entrarán en la fase finalista donde un jurado elegirá la iniciativa ganadora con una dotación de hasta 25.000€ para hacerlo realidad.

Seguimos en contacto.